Patiënttevredenheidsonderzoek

In 2008 verscheen er een artikel in BMC Complementary and Alternative Medicine waarbij patiënt- tevredenheid wordt vergeleken tussen een groep patiënten die op een conventionele manier is behandeld en een groep patiënten die met neuraaltherapie is behandeld. Het betrof patiënten met klachten van het bewegingsapparaat.

  Download het betreffende artikel - [10 pagina's, pdf, 280 kb]
(opent in nieuw venster )

Deze studie werd gedaan in het kader van een landelijke evaluatie van complementaire behandelwijzen binnen de Zwitserse eerstelijns- gezondheidszorg.

De uitkomsten van de studie laten zien dat neuraaltherapie goed scoort als het gaat om 'patient satisfaction', evenals "patient- percieved efficacy", in vergelijking met de conventionele behandelwijzen.

De auteurs concluderen dat het redelijk zou zijn wanneer de neuraaltherapie binnen de eerstelijns gezondheidszorg meer zou worden toegepast.
Voorts achten de auteurs het gerechtvaardigd dat neuraaltherapie in toenemende mate wordt geïntegreerd in het medisch onderwijs. U vindt het artikel hier

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer