Onderzoek Jos Th. M. Gribnau

Geachte lezer,

Van maart 1992 tot augustus 1994 heb ik 23 patiënten behandeld met posttraumatische dystrofie. De Nederlandse artsenvereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie biedt mij heden de gelegenheid om het verslag van deze studie op haar website te plaatsen.

  Download het betreffende artikel - [17 pagina's, pdf, 165 kb]
(opent in nieuw venster )

Dit artikel is de weerslag van de behandeling van patiënten met het ziektebeeld posttraumatische dystrofie* met behulp van lokaal anaesthetica of neuraaltherapie**. Neuraaltherapie geniet in Nederland weinig bekendheid, hoewel de behandelmethode in het buitenland al vele jaren bekend is en op grote schaal wordt toegepast. Neuraaltherapie eist kennis en inzicht van de behandelaar enerzijds, en geduld en volhardingsvermogen van de patiënt anderzijds. Het is een behandelwijze die relatief eenvoudig en goed inzetbaar is in de huisartsenpraktijk.
Omdat de methode inzichtelijk is en goede resultaten geeft (73% genezen, 20% sterk verbeterd of verbetering gaande), dient hierop een nadere evaluatie te volgen. Ik hoop dan ook dat deze studie, vanuit de eerste lijn gedaan, een impuls geeft aan iedere professioneel geïnteresseerde om te trachten de pathogenese van dit invaliderend ziektebeeld op te sporen en te verhelderen. Tevens hoop ik dat veel patiënten met PTD de weg naar herstel mogen vinden.

Met vriendelijke groet,

Jos Th. M. Gribnau, huisarts Arnhem, januari 2007


* tegenwoordig wordt dit ziektebeeld Complex Regionaal Pijn Syndroom genoemd.
** In de Duitstalige gebieden worden verschillende benamingen gebruikt: in het voormalige Oost-Duitsland wordt deze therapie “Therapeutische Lokalanästhesie” genoemd, in Oostenrijk en Zwitserland en het voormalige West-Duitsland spreekt men van "Neuraaltherapie".

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer