Verklaringsmodel

Neuraaltherapie als regulatietherapie voor het basisbio- regulatiesysteem (BBRS)

Neuraaltherapie volgens Huneke is de behandeling van pijnklachten en/of functiestoornissen middels het vegetatieve zenuwstelsel, door het toedienen van injecties met een locaal-anestheticum. Hierbij vindt regulatie en herstel van homeostase plaats in het basisbioregulatiesysteem. De anatomische substraten waarlangs de neuraaltherapie werkzaam is zijn het basis-bioregulatiesysteem en het vegetatieve zenuwstelsel.

Het effect van neuraaltherapie berust niet alleen op de farmacologische werking van het locaal-anestheticum op de plaats van de injectie, maar vooral op de beïnvloeding van het basis-bioregulatiesysteem en het vegetatieve zenuwstelsel.
Alleen daardoor kunnen we de effecten, die optreden op een afstand van de plaats waar geïnjecteerd wordt, verklaren.

  Download het volledige verklaringsmodel - [4 pagina's, pdf, 48 kb]
(opent in nieuw venster )

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer