Vakomschrijving

De neuraaltherapie van Huneke, door de auteurs zelf aangeduid als regulatietherapie, heeft een geschiedenis van bijna een eeuw. De bakermat is Duitsland, nu met een bloeiende vereniging van beroepsgenoten en een soortgelijke in België en Nederland. Het begin was honderd jaar geleden toen in 1892 Schleich op een chirurgisch congres de infiltratie anesthesie met een cocaïne oplossing van 0,1 - 0,2 % introduceerde. In 1905 ontdekte Einhorn het procaïne (novocaïne), wat later een koninklijk medicament genoemd zou worden.

  Download de gehele vakomschrijving - [7 pagina's, pdf, 76 kb]
(opent in nieuw venster )

De neuraaltherapie is oorspronkelijk ontstaan uit de empirie van pijnbehandeling met procaïne-injecties, maar heeft zich ontwikkeld tot een holistische en ecologische geneeswijze, die qua effectiviteitsomvang rijker bleek te zijn dan verwacht kon worden uit de farmacologische analgetische activiteit van procaïne of verwante lokale anaesthetica, zoals lidocaïne, xylocaïne, scandicaïne. De succesvolle ervaringen van vele auteurs met procaïne injecties, evenwel hoofdzakelijk als analgeticum, werden regelmatig, en onafhankelijk van elkaar, gepubliceerd (Spiess 1906, Vishnewski 1906, Leriche 1913, 1925), maar raakten toch min of meer in de vergeethoek, en leidden ook niet tot een doorbraak van een uitgebreide geneeskundige toepassing.

Deze speciale geneeskundige ontwikkeling is te danken aan het niet zonder meer aanvaarden van "toevallige" reacties op injectie technieken, zowel enkelvoudig als simultaan toegepast door deze auteurs; en zo breidden de klinische toepassingsmogelijkheden zich steeds meer uit.

De gebroeders Huneke waren vooral practici en schroomden niet injectiemogelijkheden, zoals die van impletol (een door Bayer ontwikkelde combinatie van procaïne en cafeïne), eerst bij zichzelf toe te dienen. Hun onderzoeksinstitu(u)t(en) waren hun afzonderlijke praktijkruimten als huisarts.

Door het briljante klinische waarnemingsvermogen van de twee broers Ferdinand (overleden in 1966) en Walter (overleden in 1974) Huneke en hun doorzettingsvermogen, werden succesvolle therapeutische toepassingsmogelijkheden van procaïne ontdekt, en op basis van hun gesystematiseerde klinische onderzoeken op zodanige wijze uitgebreid dat het tenslotte leidde tot het vaststellen van klinische wetmatigheden qua reactiepatronen.

De beide Huneke's onderzochten uitvoerig het effect van procaïne in relatie tot verschillende injectie technieken: sub- en intra-cutaan (kwaddels), intramusculair, intra-articulair, intraveneus, paraveneus, intragangliair; ook in simultane verhoudingen en in relatie tot de segmentale opbouw van het menselijk lichaam. Deze wijzen van benadering leidden tot de voornaamste facetten van "de therapie van Huneke".

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer