Beroepsprofiel en eindtermen

De taakopvatting van de arts die neuraaltherapie en regulatietherapie van het BBRS toepast verschilt in wezen niet van die van andere artsen. In navolging van het denken van Hippocrates (460 v.C.- 377 v.C.) is het noodzakelijk dat alle denken en doen van de arts slechts één doel heeft, namelijk het welzijn van de patiënt te bevorderen: "Bij alles wat men toepast, moet men er op letten of het helpt".

  Download volledige beroepsprofiel en eindtermen - [23 pagina's, pdf, 158 kb]
(opent in nieuw venster )

De arts die neuraaltherapie volgens Huneke toepast, heeft een gespecialiseerde interesse voor en tracht ervaring op te bouwen in het medisch denken en handelen inzake pijnsyndromen. Hij is zich bewust van de complexiteit van de klacht inzake pijnsyndromen, zowel voor de patiënt als voor de behandelaar. Een geneeskundige benadering vereist een goede neurofysiologische en neuroanatomische kennis, vooral van het autonome zenuwstelsel, en een goed onderlegd zijn in de neurologie. Het is belangrijk om veel tijd te besteden aan de anamnese en speciale aandacht te geven aan de gezondheidsbedreigende c.q. constitutiebeïnvloedende factoren in het leven van de patiënt (bij voorbeeld infecties, doorgemaakte infectieziektes, verwondingen van welke aard dan ook, operatieve ingrepen, intoxicaties). Zo kan begrepen worden hoe door middel van het geven van injecties succesvolle klinische neuraaltherapeutische effecten kunnen ontstaan. Door middel van deze injecties kunnen blokkades van de natuurlijke zelfregulering van levende systemen opgeheven worden. Ook interacties tussen verschillende blokkades kunnen zo opgeheven worden. "Medicus curat natura sanat". Vooral chronische aandoeningen, die zich vaak als pijnsyndromen presenteren, zijn vaak het gevolg van deze blokkades van het zelfregulerende systeem van het lichaam.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer