Wat is neuraal- en regulatietherapie?

Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel.

Neuraaltherapie valt onder te verdelen in segmenttherapie en stoorveldtherapie.

Segmenttherapie
De neuraaltherapeutische behandeling begint in principe met segmenttherapie. Dat wil zeggen dat getracht wordt om vanuit het segment (de plaats van de klacht en zijn omgeving) het verkeerd functioneren van de betreffende orgaansystemen weer in evenwicht te brengen. Dit geschiedt door injecties van procaïne op de plaats van het pijngevoel, of op de plaats van vroegere littekens e.d. Dit kan eventueel gecombineerd worden met enkele diepere injecties ter hoogte van de uittreedplaatsen van verschillende zenuwen, dan wel op andere plaatsen bij de wervel. Soms is het nodig om een neuraaltherapeutische injectie te geven in de buurt van een bepaald ganglion (zenuwknoop) van het zenuwstelsel.

Stoorveldtherapie
Ook is het mogelijk dat stoorvelden, die buiten het aangedane segment zijn gelegen, verantwoordelijk zijn voor de klachten. In dit geval spreken we in de neuraaltherapie van een stoorveld, dat (mede) het betreffende ziekteproces in stand zou kunnen houden. Een injectie in dit stoorveld kan een seconden-fenomeen opleveren. Dit houdt in dat de klachten na een injectie acuut verdwijnen, dit is echter niet altijd het geval. Soms zijn er meerdere stoorvelden tegelijkertijd en moet er verder gezocht worden. De behandeling bestaat uit meerdere injecties op diverse plaatsen. Soms zal er al direct een verandering te merken zijn. Dit is een gunstig teken. Deze verandering (bijvoorbeeld pijnverlichting) kan enkele uren tot dagen aanhouden. Daarna kan de klacht weer terug komen. Door herhaalde behandelingen wordt de klachtenvrije periode steeds langer, totdat de klacht uiteindelijk niet meer terugkomt.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer