Syndroom van Raynaud

Dit syndroom wordt gekenmerkt door aanvallen van krampen in de kleine bloedvaten van één of meer vingers (soms ook tenen), waardoor deze eerst wit en vervolgens blauw (cyanotisch) worden. Na korte tijd wordt de doorbloeding weer normaal. De aanvallen treden vooral op als iemand in contact komt met koud water of koude (buiten)lucht. Zeer sporadisch zou ook de tong aangedaan kunnen zijn.

Door de ogen van de neuraaltherapeut gezien is hier sprake van een verstoorde vegetatieve regulatie, door een vaak niet nader aan te duiden prikkeling van het vegetatieve zenuwstelsel.

De arts voor neuraaltherapie is er in getraind om een eventueel stoorveld te vinden en de regulatie van de vegetatieve aansturing van de bloedvaten te "resetten".

Het Syndroom van Raynaud is een uitgesproken indicatie voor neuraaltherapie. Casus 5 is een mooie illustratie van de mogelijkheden van neuraaltherapie!

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer