Rug en bekken

"In de Europese Unie heeft 25% van de werknemers last van rugpijn! De economische schade door rugpijn en andere pijnen aan skelet en spieren bedraagt voor de EU ongeveer 200 miljard euro" (krantenbericht juni 2007).

Rugpijn komt veel voor, vooral in de onderrug. Vaak is het niet de gevreesde hernia, gelukkig. Hieronder volgt een aantal ziektebeelden of diagnoses die de huisarts of specialist stelt.

Lumbosacraal radiculair syndroom
In het merendeel van de gevallen wordt een lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) veroorzaakt door prikkeling van een ruggenmergzenuwwortel door een discushernia. Een discushernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Het natuurlijk beloop van een LRS is meestal gunstig wat betreft de beenklachten, de lage rugpijn kan echter in wisselende mate blijven bestaan. Het beleid bij een LRS is gericht op verlichting van klachten en symptomen, terwijl het relatief gunstige beloop wordt afgewacht. Indien juist bij liggen de klachten duidelijk minder zijn, kan de patiënt bedrust houden, maar bedrust draagt niet bij aan een sneller herstel.

Ischialgie
Is er rugpijn zonder dat er sprake is van een zenuwontsteking dan spreekt men van ischias. Dat geeft uitstralende pijn naar een been. De pijn kan ontstaan door druk op de grote beenzenuw (=de ischiadicus zenuw). Vaak is de aandoening van tijdelijke aard. Bij boorbeeld een beknelling van de beenzenuw door een uitstulping van de tussen wervelschijf. Bij een vernauwing van het wervelkanaal ontstaat er vaak pijn in de benen bij het lopen en de patiënten moeten dan even rusten voor ze verder kunnen gaan.

Hernia Nuclei Pulposi (HNP)
Een HNP is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping drukt op een zenuw, waardoor pijnklachten in het been ontstaan, eventueel met verschijnselen van uitval van de zenuw (doof gevoel, krachtsvermindering). Hernia-operaties horen tot de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. Van de bijna 11.000 die er elk jaar in Nederland worden gedaan nemen de neurochirurgen er ruim 9.000 voor hun rekening. Veel vaker nog worden neurochirurgen met het probleem van de rugpijn geconfronteerd. Het is niet duidelijk of rugpijn als het gevolg van een hernia beschouwd moet worden. Vroeger ging men daar altijd van uit, tegenwoordig gelooft men dat slijtage van een tussenwervelschijf wel een rol kan spelen bij het ontstaan van rugpijn. Een hernia kan echter optreden zonder rugpijn. De typische klacht van een hernia is pijn in één been.

Aspecifieke lagerugpijn
Onder aspecifieke lagerugpijn wordt rugpijn verstaan in het gebied tussen de onderste ribben en de bilplooien, waarbij geen specifieke eenduidige oorzaak aanwijsbaar is.

Lumbago of spit
Lumbago of spit is een vorm van lage rugpijn die soms kan uitstralen naar de billen, de dij en de benen, maar niet tot onder de knie. Gebeurt dat wel dan noemen we het ischias. Lumbago kan vergezeld gaan van andere symptomen, zoals rugstijfheid (pijn en strakheid bij bewegen van de wervelkolom). De behandeling van een lumbago bestaat uit pijnstilling, in beweging blijven en eventueel fysiotherapie. Bedrust vertraagt de genezing. Soms wordt rugpijn door specifieke behandelbare ziekten veroorzaakt.
Als het ilio-sacrale gewricht (bekken-heiligbeengewricht) geblokkeerd is, zal het onderliggende gewricht (het heupgewricht) of het bovenliggende gewricht (het L5-S1-gewricht) gaan slijten. Bovendien is er pijn.

Lumbaal facet syndroom
Dit is een irritatie van de achterste steungewrichtjes van de lumbale wervels. De gewrichtsvlakken en de omringende structuren zijn geïrriteerd en dat kan uitstralende pijn geven. De zenuwen die o.a. naar het been gaan lopen er vlak langs en dat kan de pijn verergeren.

Bekkensyndroom
Een bekkensyndroom houdt in: pijnklachten in de bekkenregio, heupen, bovenbenen en lage rug en dat kan verband houden met:
   - Zwangerschap
   - Bekkentrauma
   - gegeneraliseerde laxiditeit, dwz slappe banden rondom de gewrichten
   - functionele stoornissen van de inwendige geslachtsorganen.
Er wordt wel gezegd dat rugpijn of bekkenpijn het "universele gynaecologische symptoom" is. Dus als er iets niet in orde is aan de binnenkant uit zich dat als rug- of bekkenpijn.

Ziekte van Bechterev, spondylitis ankylopoetica
Dit is een chronische ziekte die beschouwd wordt als een reumatische aandoening. De ziekte kenmerkt zich o.a. door ontstekingen van de sacro-iliacale en paravertebrale gewrichten. Uiteindelijk ontstaat er o.a. verstijving van de wervelkolom.

De behandeling volgens de neuraaltherapie
Wat betreft de beknellingen van uit de wervelkolom uitgaande zenuwwortels b.v. door een discushernia met uitstralende pijn in een been is er meestal sprake dat juist het omhullende weefsel van de zenuwen, waar zich veel vegetatieve bevinden, verdikt, gezwollen en geiiriteerd is. Dat veroorzaakt en onderhoudt de pijn. Door de neuraaltherapeutische behandeling is het mogelijk de irritatie van de vegetatieve vezels en daarmede de zwelling en de pijn te verminderen. 
De bestrijding van de pijn b.v. uitgaande van de facetgewrichten van de wervels, het iliosacrale gewricht en andere pijnlijke structuren van de rug en het bekken berust op het zelfde principe. De lokale weefsels die veel vegetatieve vezels bevatten zijn gezwollen en geiiriteerd en door de neuraaltherapeutische behandeling is het mogelijk de vicieuze circel te doorbreken en de pijn te verminderen.
Bij b.v. spit of lumbago is het mogelijk door kleine inspuitingen op de huid van de onderrug, het kwaddelen genaamd, veel pijnklachten te doen verdwijnen.
De epidurale injectie. Onderaan de rug, juist boven de bilspleet, bevindt zich een opening waar de neuraaltherapeut gebruik van kan maken om per injectie procaïne in te brengen ter behandeling van bijvoorbeeld lumbago en geïrriteerde pijnlijjke zenuwwortels.

Ook rugklachten die soms na een rugoperatie blijven bestaan kunnen behandeld worden door de grensstreng te behandelen. De grensstreng is onderdeel van het autonome zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor de goede doorbloeding. De grensstreng ligt juist voor de rugwervels.

Dan is er nog het fenomeen van het stoorveld. Mochten de rugklachten door lokale behandeling niet overgaan dan moet naar een stoorveld(en) gezocht worden en deze moet(en) behandeld worden. Dat kunnen inentingslittekens, operatielittekens zijn of infecties van het gebit of anderszins tandhaarden, een chronische sinusitis, of de amandelen of de plaats waar de amandelen gezeten hebben. Chronische ontstekingen in het de vrouwelijke bekken en bij de man van de prostaat zijn vaak ook verantwoordelijk voor recidiverende pijnen van ligamenten en spieren in het ruggebied.
Stoorvelden zoals hierboven beschreven kunnen klachten doen ontstaan en onderhouden. Het lichaam is door stoorvelden niet meer in staat om te komen tot "regulatie" waardoor o.a. rugklachten kunnen ontstaan. In casus 30 ziet u een voorbeeld van een patiënt met rugklachten vanwege stoorvelden.
In het algemeen kan gesteld worden dat klachten van de wervelkolom goed te behandelen zijn met behulp van de neuraaltherapie.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer