Oogheelkunde en neuraaltherapie

Ferdinant Huneke, één van de grondleggers van de neuraaltherapie, hield zijn collega's altijd voor: "procaïne pakt ontstekingsreacties bij de wortel aan, wat voor oorzaak er ook aan ten grondslag ligt". Daarom is segmenttherapie (zie de omschrijving onder het kopje "wat is neuraal- en regulatietherapie") bij alle oogaandoeningen die met een ontstekingsreactie gepaard geen een belangrijke aanvullende therapie. Hierbij geldt: hoe eerder neuraaltherapie kan worden gestart, hoe beter het resultaat en des te minder complicaties er optreden.
Wanneer een oogaandoening niet opknapt en chronisch dreigt te worden, moet een oogarts altijd zijn / haar patiënt verwijzen naar een arts of tandarts voor neuraaltherapie met de vraagstelling of er een stoorveld is, wat maakt dat de therapie niet voldoende aanslaat. De NVNR streeft naar een dergelijke collegiale samenwerking door neuraaltherapeutische kennis te verspreiden en cursussen aan te bieden.
Het vak van oogheelkunde is breed. We hebben ervoor gekozen om een selectie van de meest voorkomende oogziekten te maken waarna met een code wordt aangegeven wat de rol van de neuraaltherapie kan zijn bij dat betreffende ziektebeeld. Bij de meeste aandoeningen ligt een nauwe samenwerking met de behandelend oogarts voor de hand. De oogarts is hierbij in de gelukkige omstandigheid dat hij het effect van de behandeling met procaïne via de spleetlamp en d.m.v. de fundoscopie nauwkeurig kan volgen. Voor zover ons bekend zijn er in Nederland geen oogartsen die geschoold zijn in de neuraaltherapie, i.t.t. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Mexico.

Download hier de tabel met oogheelkundige diagnoses en wat neuraaltherapie hiervoor kan betekenen.

 PDF tabel oogheelkundige aandoeningen


© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer