Neuraaltherapie en Multiple sclerose (MS)

MS is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Haarden van demyelinisatie worden op diverse plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg gevonden. Het is een aandoening die meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar begint en bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen. De oorzaak van MS is tot op heden niet bekend. Het beloop is karakteristiek: periodes van neurologische uitval wisselen af met periodes van volledig of gedeeltelijk herstel. Het gevarieerde beeld van MS kan veel andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel imiteren.

Neuraaltherapie en MS
In een onderzoek van Gibson en Gibson uit 1999* worden 61 patiënten met MS met neuraaltherapie behandeld. Hieruit blijkt dat het de moeite waard is om patiënten met MS neuraaltherapeutisch te behandelen, want 65% van de patiënten geeft te kennen verbetering te ervaren – afhankelijk van de ernst en lokatie van de neurologische beschadeging. Bij later onderzoek van nog eens 40 patiënten bleek dit percentage nog hoger te liggen (76%). Ook op de lange termijn blijkt deze behandeling voor de patiënten goed uit te pakken.

Dr Adler beschrijft in zijn boek "Störfeld und Herd im Trigeminusbereich" een vijftienjarig meisje met MS. De neuraaltherapie is vooral gericht op de stoorvelden van het gebit en de keel. Dit meisje is volledig genezen en 15 jaar na de behandeling met neuraaltherapie maakt het meisje het nog goed.
Andere auteurs (Dosch, Barop) benadrukken dat een arts voor neuraaltherapie geen irrationele verwachtingen moet wekken, met name bij die patiënten die reeds invalide zijn.
Aan de andere kant wijzen ze erop dat een stoorveld het verloop van de MS zeker zal beïnvloeden. Gesteund door het onderzoek van Gibson en Gibson is het dus raadzaam dat een patiënte met MS zich tevens onder behandeling stelt van een arts voor neuraaltherapie. Deze zal vaak een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verloop van de ziekte (zie casus 27). Ook de spasticiteit en functiestoornissen van blaas en darm kunnen bij een MS-patiënt met neuraaltherapie worden behandeld.

* bron: Journal of Alternative and Complementary Medicine, 1999 dec; 5(6): 543-52

Meer informatie over neuraaltherapie en MS is te vinden op www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez (zoeken met nummer 10630348).

Voor uw gemak hebben we het desbetreffende artikel beschikbaar gesteld: 
  Neural therapy in the treatment of multiple sclerosis - [1 pagina's, pdf, 40 kb]
(opent in nieuw venster )

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer