Neuraaltherapie en gynaecologische klachten

Op het gebied van de gynaecologie heeft de neuraaltherapie zijn sporen verdiend. Met name functionele en moeilijk definieerbare vegetatieve stoornissen op dit terrein zijn met neuraaltherapie goed te behandelen. 

Voorbeelden vindt u in casus 16, in casus 25 en in casus 29.

De Duitse gynaecoloog dr. Weinschenk geeft een uitgebreid overzicht hiervan in een Duits leerboek over gynaecologie*. De vertaling van dit overzicht vindt u in de PDF hieronder. Hij geeft daarbij aan wat het te verwachten effect is van de behandeling met neuraaltherapie. 

 PDF Neuraaltherapie en gynaecologische klachten

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer