De neuraaltherapeutische behandeling van aandoeningen aan de luchtwegen

De term 'luchtwegen' wordt door dokters over het algemeen ruim opgevat. Hieronder verstaan we: oren, neus, bijholten, keel, luchtpijp en bronchiën, het longweefsel en het longvlies. Een deel van de aandoeningen, die in deze organen voorkomt is met neuraaltherapie goed behandelbaar. Het betreft dan vooral aandoeningen die veroorzaakt worden door of gepaard gaan met ontstekingen. Vooral ook goed behandelbaar zijn die aandoeningen, die veroorzaakt worden door een hyperreactiviteit van de slijmvliezen van de luchtwegen.

Hooikoorts en andere allergieën, bv huisstofmijt
Letterlijk betekent hooikoorts, dat iemand allergisch is voor graspollen. In de volksmond wordt de term hooikoorts vaak ook gebruikt voor iemand, die allergisch is voor pollen van andere struiken en bomen. Typisch is, dat iemand dan kortademig en benauwd wordt, met soms een piepende ademhaling, in het seizoen dat gras, struik of boomsoort bloeien. Andere symptomen zijn dichtklappende oren, tranende ogen en neusloop, soms ook hoesten en niezen. Huisdieren en huisstofmijt zijn ook veel voorkomende veroorzakers van een allergische reactie van de luchtwegen. Bij een allergische reactie worden er antistoffen tegen de pollen gemaakt, die bij contact met de pollen ontstekingsreacties in het slijmvlies van de luchtwegen veroorzaken. Die ontsteking veroorzaakt dan de nare symptomen. Vooral als deze symptomen al langer bestaan kan het slijmvlies ook chronisch geïrriteerd raken. Iemand heeft dan constant klachten, zelfs als er geen pollen in de lucht zitten. Vooral in deze situatie is neuraaltherapie erg effectief. De arts voor neuraaltherapie kan dan injecties geven met procaïne, die de overgevoeligheid van de luchtwegen doet verdwijnen. De antistoffen in het bloed blijven weliswaar aanwezig, maar doordat de slijmvliezen niet meer overgevoelig zijn, zijn de klachten toch verdwenen of in mindere mate aanwezig. Vaak is medicatie dan niet meer nodig. Omdat de antistoffen in het bloed blijven bestaan is er altijd kans dat de klachten na enkele jaren weer terugkomen. Een paar herhalingsbehandelingen doen dan wonderen.
De injecties worden meestal niet in de luchtwegen zelf gegeven, maar meestal rondom de zenuwen er naar toe. Bij sommige patiënten spelen stoorvelden een belangrijke rol. Die moeten dan ook behandeld worden.

Astma
Hierbij is er sprake van een overgevoeligheid van de slijmvliezen van de bronchiën, dat wil zeggen, de kleine vertakkingen van de luchtwegen. Ook dan kan er sprake zijn van een allergie, zoals hierboven beschreven. Maar vaker is het slijmvlies 'zomaar' snel geïrriteerd. We spreken dan van een hyperreactiviteit van het slijmvlies. Ook astma is vaak goed behandelbaar. Reeds na enkele behandelingen is er vaak al een belangrijke verlichting.

Ontstekingen en infecties
Bijna iedereen heeft wel eens een keer een infectie van de luchtwegen (gehad), zoals een oorontsteking, bijholteontsteking, keelontsteking, bronchitis of zelfs een longontsteking. Als deze veroorzaakt worden door een virus gaat de aandoening meestal vanzelf over. Bij een bacteriële infectie is nogal eens een antibioticakuur nodig die dan vaak afdoende is. Bij een kleine groep mensen kan de infectie chronisch worden: iemand heeft constant last of de infectie komt na een antibioticakuur steeds weer snel terug. Voorbeelden zijn de altijd snotterende kinderen en mensen met COPD. In dat geval is er sprake van een verminderde weerstand, soms alleen op de plaats van de infectie, maar soms is ook de algehele weerstand verlaagd. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Vaak is er sprake van een stoorveld op de plaats van de klachten, maar soms ook ergens anders in het lichaam. Deze stoorvelden moeten dan met neuraaltherapie behandeld worden om weer beter te worden. Neuraaltherapie is dan de enige weg tot genezing. Wat stoorvelden zijn en hoe ze behandeld worden kunt u elders op de site lezen.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer