Hoe werkt neuraaltherapie?

Werkingsmechanisme
Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zachte bindweefsel, dat ca. 18 kilo van het menselijk weefsel omvat. De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voedings- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen etc. via dit zachte bindweefsel naar en van de cellen vervoerd worden. Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden is het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaams-functies gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuurscontrole. Tevens vindt via dit bindweefsel (alle) prikkel-overdracht plaats. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem, dan zal het BBRS als eerste reageren. Een groep Weense artsen, onder leiding van professor Pischinger, toonde aan dat een prikkeling in dit systeem niet alleen ter plekke, maar ook op afstand reacties kan geven.

Professor Heine beschreef de functie van het netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich uitstrekt over het hele bindweefsel, de zogenaamde proteo-glycanen. Volgens hem vormen deze ketens het oudste informatiesysteem van de zuurstof ademende meercellige wezens. Alle cellen kunnen via dit netwerk onderling communiceren en effecten op afstand veroorzaken. Het door de artsen voor neuraaltherapie bij voorkeur gebruikte procaïne werkt in op deze ketens, alsmede op de regulatiesystemen binnenin de cel.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer