Bij welke zorgverzekeraars kan ik terecht

Tot 1-1-2012 vergoedden de meeste verzekeraars de consulten van artsen voor neuraaltherapie, als zij aangesloten waren bij de NVNR. Sedertdien zijn er veel veranderingen in de polissen aangebracht. Het is niet doenlijk al deze veranderingen bij te houden.

Raadpleegt u hiervoor het vergoedingenoverzicht én de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeringsvoorwaarden zijn belangrijk: de meeste zorgverzekeraars hebben in het aanvullende pakket wel een regeling met betrekking tot 'alternatieve geneeswijzen'. Soms is dat vrij algemeen, soms zijn er specifiekere eisen. Onze leden zijn allen arts, en uiteraard aangesloten bij de NVNR. 

Vanaf 1-1-2012 zijn de artsen die voorheen geregistreerd lid waren van de NVNR voor het merendeel ook lid geworden van de grotere vereniging AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) en de NVNR leidt tijdens de overgangsperiode daarom momenteel een slapend bestaan. Het NVNR register en het AVIG register voor neuraaltherapie komen met ingang van 1-1-2012 overeen. Bijna alle verzekeraars vergoeden vanuit hun aanvullende pakketten (een deel van) de consulten van artsen die bij de AVIG zijn aangesloten. U kunt daarom in uw polisvoorwaarden zowel op NVNR als op AVIG zoeken.

Attentie:
Op de website en in het vergoedingenoverzicht van sommige zorgverzekeraars blijkt dat dit jaar complementaire en alternatieve artsen niet meer genoemd worden onder de groep neuraaltherapie, homeopathie, acupunctuur, enzovoorts. Wel kan men dan ergens lezen dat BIG-geregistreerde artsen die een complementaire geneeswijze uitoefenen vergoed worden. Feitelijk is er dus niets veranderd, alleen de manier van vermelden is minder duidelijk. Ook blijkt, dat de mensen van de helpdesk niet altijd op de hoogte zijn en daardoor soms onjuiste infromatie verstrekken. De zorgverzekeraars waar dit speelt zijn door ons gevraagd dit probleem te verhelpen.

De vergoeding betreft soms een vast bedrag per consult, soms een percentage van de consultkosten. Vaak zijn de vergoedingen aan een maximumbedrag per jaar gebonden.

Houdt u er rekening mee dat verzekeringsmaatschappijen jaarlijks hun voorwaarden kunnen wijzigen.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer