Interessante links

Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde AVIG

www.avig.nl


Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde. (NVBT)

www.nvbt.nl


Stichting Natuurlijk Welzijn

www.natuurlijkwelzijn.org


Nederlandse Vereniging van arsten voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG)

www.nvomg.nl


Duitse informatie site van neuraaltherapie arts, Dr. med. J. D. Hahn-Godeffroy

www.neuraltherapie.de


Het CAMnetwerk zet zich in om de kwaliteit van het onderzoek binnen de Nederlandstalige CAM-sector te verbeteren en (indien gewenst) te bewaken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de (inter-)nationale wetenschappelijke en professionele erkenning van de CAM voor mens en dier.

www.camnetwerk.nl


Patiënten Platform voor Complementaire Gezondheidszorg

www.ppcg.nl


© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer